Nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 8 februari heeft de vereniging nieuwe bestuursleden benoemd.

Aad Schoneveld penningmeester, Roelie Tijssen algemeen bestuurslid en Petra van Rijswijk algemeen bestuurslid.

EZZ zoekt dit jaar een nieuwe secretaris. Interesse? Neem dan contact op met het bestuur.