Iris Janssen heeft na zes dienstjaren haar secretariswerkzaamheden neergelegd. Mascha van Meijl wordt de nieuwe secretaris van onze zwemvereniging. Tijdens de aankomende ALV- vergadering zal zij worden benoemd.