Reddingsbrigade

In Nederland raken tientallen mensen ongewild te water. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen worden gered uit het water is de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen in het leven geroepen (Reddingsbrigade). Dit is een landelijke organisatie en is verdeeld in 166 brigades. De doelstelling van de reddingsbrigade is: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Om dat doel te bereiken biedt de reddingsbrigade de mogelijkheid om reddingsopleidingen te volgen. Zo’n opleiding kun je volgen bij de reddingsbrigade Zetten / Andelst. De volgende cursussen zou je bij ons kunnen volgen:

Junior Redder 1 t/m 4

Tijdens deze opleiding leer je hoe je jezelf uit het water moet redden.

Zwemmend Redder 1 t/m 4

Bij deze opleiding leer je anderen redden.

Life Saver 1 t/m 3

De ‘Life Saver’ wordt opgeleid om zelfstandig en verantwoord een redding uit te voeren. Hierbij maakt de ‘Life Saver’ zelf een inschatting of hij dit in het water gaat doen of op het land. Daarnaast leert hij welke hulp- en reddingsmiddelen hij moet gebruiken.

Life Saver Beach

Wil je een strandwachter worden? Dan is de opleiding ‘Life Saver Beach’ iets voor jou. Je leert in deze cursus de basisbeginselen om strandwachter te worden. Na dit traject kun je de opleiding Junior Lifeguard gaan volgen.

(Junior) Lifeguard

Als je minstens vijftien jaar oud bent mag je beginnen met het behalen van je ‘junior lifeguard diploma’s’.

Deze opleiding is verdeeld in drie richtingen:

  • Pool
  • Open water
  • Beach

Als je deze diploma’s gehaald hebt mag je toezichthoudende en hulpverlenende taken verrichten bij de kust, bij het open water en in het zwembad.

Overige opleidingen

Voor de overige (specialistische)opleidingen van de reddingsbrigade verwijzen wij u naar de site van de Reddingsbrigade.

 

Training

Vrijdag: 18.00 uur tot 19.00 uur