BESTUUR

Het bestuur van EZZ is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Ze is onder andere belast met de nodige administratieve en financiële taken. Neem voor algemene vragen over de vereniging contact op met de voorzitter. Betreft het een vraag over een (proef)lidmaatschap, neem dan contact op met de secretaris. Er wordt ernaar gestreefd om zo spoedig mogelijk te reageren.

Maarten van Dorst – Voorzitter
E-mail: voorzitter@zwemmenezz.nl

Kim van Wely – Secretaris
E-mail: secretaris@zwemmenezz.nl

Rimmer de Vries – Penningmeester
E-mail: penningmeester@zwemmenezz.nl

David van Maren – Algemeen Bestuurslid
E-mail: marketing@zwemmenezz.nl

Marieke Hoogakker – Algemeen Bestuurslid
E-mail: vrijwilligers@zwemmenezz.nl

Marijn Raats – Algemeen Bestuurslid
E-mail: socials@zwemmenezz.nl

 

COMMISSIES

Commissies spelen een essentiële rol bij het functioneren van de vereniging. Ze staan het bestuur bij in de organisatie van bijvoorbeeld de verschillende zwemtakken en andere activiteiten.

Activiteitencommissie
– Marieke Hoogakker
E-mail: activiteiten@zwemmenezz.nl

Promotiecommissie
– David van Maren
– Marijn Raats
E-mail: marketing@zwemmenezz.nl

Waterpolo commissie
– Roy Franssen
– Bob Meydam
– Rutger Kerlen
– Kim van Wely
E-mail: waterpolo@zwemmenezz.nl

Wedstrijdzwemmen commissie
– vacant
E-mail: wedstrijdsecretariaat@zwemmenezz.nl

Reddingsbrigade commissie
– Mona
– Patricia
E-mail: reddingszwemmen@zwemmenezz.nl