STATUTEN

De statuten beschrijven de werking van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan.