28 maart 2024

Samenvatting jaarvergadering 2024

Op 28 maart 2024 was de jaarvergadering van EZZ. Onderwerpen op de agenda waren onder andere ledenverloop, bestuurssamenstelling en contributie.

Tijdens deze vergadering heeft de ALV ingestemd met Marijn Raats als algemeen bestuurslid. Het bestuur is erg blij met deze waardevolle toevoeging. Marijn zal zich onder andere bezig houden met sociale media, ledenwerving en sponsoring. Verder heeft Marieke Hoogakker afstand gedaan van haar functie als secretaris en blijft aan als algemeen bestuurslid. Kim van Wely neemt deze rol over.

Het bestuur heeft een overzicht gegeven over het ledenverloop en de inspanningen die zijn of worden verricht om de ledenwerving op peil te houden. Het bestuur is dankbaar voor de inzet van vrijwilligers en mensen die aangegeven hebben hier in de toekomst iets in te willen betekenen.

Verder heeft de ALV op voordracht van het bestuur besloten tot een contributieverhoging, hetgeen erg vervelend is in deze dure tijden. Helaas is het een noodzaak gebleken gegeven de stijgende kosten en andere financiële tegenvallers. Het bestuur, samen met de leden en vrijwilligers, spant zich in voor een duurzame financiële toekomst van de vereniging en blijft zich inzetten om dit te bereiken. De actuele contributie kan hier gevonden worden.

Verder wil het bestuur nogmaals alle leden, trainers en vrijwilligers bedanken voor hun voortdurende inzet voor de vereniging. Jullie vormen het hart van onze vereniging en samen maken we er iets moois van!