Als lid van EZZ kan je zelf beslissen met welke zwemsporten je meedoet. Alle zwemtakken trainen één of meerdere keren per week en worden begeleid door vrijwilligers. Daarnaast organiseert EZZ leuke activiteiten, zoals een jaarlijkse BBQ, waar je als lid aan deel kan nemen.

SPORTFONDS

Mocht het financieel niet haalbaar zijn om uw kind bij onze vereniging te laten zwemmen, kijk dan op https://www.leergeldoostbetuwe.nl/. Hier staat informatie over het sportfonds. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, neem dan contact met de penningmeester van EZZ via penningmeester@zwemmenezz.nl. EZZ gaat altijd vertrouwelijk met uw situatie en informatie om.

CONTRIBUTIE

De contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering zoals beschreven in onze statuten.

AFDELING CONTRIBUTIE PER MAAND INNING/INCASSO PER KWARTAAL
AquaMix Kids (tot 12 jaar) €18,50 €55,50
Waterpolo €27,- €81,-
Wedstrijdzwemmen €27,- €81,-
Reddingsbrigade €23,- €69
Conditiezwemmen €14,- €42

BIJKOMENDE KOSTEN

EZZ draagt jaarlijks contributie af aan de zwembonden KNZB en KNBRD. De hoogte van deze contributie wordt bepaald door bij welke zwemtakken je zwemt en/of je wedstrijd spelend bent.

SOORT KOSTEN VANAF 12 JAAR KOSTEN ONDER 12 JAAR INNING/INCASSO
KNZB/KNBRD afdracht niet-wedstrijd spelend €20,00 €20,00 Jaarlijks
KNZB afdracht wedstrijd spelend €62,00 €22,00 Jaarlijks