Leuk dat u lid wilt worden van zwemvereniging EZZ! Op deze pagina treft u een digitaal inschrijf- en toestemmingsformulier aan. Wilt u dit formulier liever als PDF-bestand of fysieke kopie? U kunt hieronder het inschrijfformulier en toestemmingsformulier downloaden of een kopie invullen bij de receptie van het zwembad Ezzy’s in Zetten.

PDF-BESTANDEN

DIGITAAL FORMULIER

PERSOONLIJKE INFORMATIE

ZWEMTAKKEN

Geef hieronder aan bij welke zwemtak(ken) u wilt gaan zwemmen.

Zwemtakken *

Bij EZZ mag u drie keer komen proefzwemmen. De ingangsdatum is de dag waarop voor de vierde keer gezwommen wordt.

VRIJWILLIGERSWERK

Een zwemvereniging kan alleen blijven bestaan door vrijwilligers. Daarom vragen we u hieronder aan te geven voor welke werkzaamheden we u vrijblijvend mogen benaderen. Indien u dit formulier invult als wettelijk vertegenwoordiger hopen wij dat u ook uw steentje bij wilt dragen aan de club.

Vrijwilligerswerk *

BETALINGSINFORMATIE

De hoogte van de contributie wordt bepaald door bij welke zwemtak u ingeschreven staat. Wanneer u bij meerdere zwemtakken ingeschreven staat, betaalt u alleen contributie voor de zwemtak waar de hoogste contributie wordt geĆÆnd. Actuele contributietabellen en bijkomende kosten kunt u vinden op zwemmenezz.nl/lidmaatschap.

TOESTEMMINGSVERKLARING

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, festiviteiten en dergelijke. Ook willen wij wedstrijdverslagen en soms fotoā€™s of filmpjes van u op onze website en sociale media plaatsen. Wij vragen toestemming om uw gegevens hiervoor te kunnen gebruiken.

Ik geef Excelsior Zwemmen Zetten toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Het beschikbaar stellen van mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres aan kaderleden (trainers) zodat zij mij kunnen benaderen.

Binnen EZZ communiceren we via diverse manieren. Bijvoorbeeld via WhatsApp en e-mail. Door toestemming te geven aan het beschikbaar stellen van uw naam, telefoonnummer en -emailadres aan kaderleden kunnen deze u op een gemakkelijke manier bereiken, bijvoorbeeld om u geĆÆnformeerd te houden over trainingen en wedstrijden of om te communiceren over andere zaken.

Wanneer u geen toestemming verleend, loopt u de kans belangrijke informatie mis te lopen en/of laat te ontvangen.

Algemene mededelingen vanuit het bestuur, zoals aankondigingen voor Algemene Ledenvergaderingen, activiteiten en nieuwsbrieven, ontvangt u ook zonder toestemming te verlenen.

Het publiceren van fotoā€™s en/of filmpjes van mij op de website en sociale media van Excelsior Zwemmen Zetten.

Excelsior Zwemmen Zetten heeft een eigen website (zwemmenezz.nl) en is daarnaast actief of diverse sociale media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Via deze kanalen houden wij leden up-to-date over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast vinden nieuwe leden ons geregeld via het internet. Om nieuwe leden aan te trekken en te laten zien wat er binnen onze vereniging speelt, hebben we foto- en videomateriaal nodig. Fotoā€™s en videoā€™s worden doorgaans gemaakt tijdens speciale activiteiten van EZZ of incidenteel tijdens trainingen. Van tevoren zal u altijd worden geĆÆnformeerd dat er foto- en/of videomateriaal wordt gemaakt.

Wanneer u geen toestemming verleend, betekent dit dat EZZ enig foto- en videomateriaal niet zal kunnen plaatsen. Dit levert ons een extra administratieve last op. Wanneer u besluit geen toestemming te verlenen, vragen wij u ook zelf op te letten of u niet in beeld staat.

U kunt, ongeacht of u toestemming verleend of niet, altijd een verzoek doen tot verwijdering van foto- en/of videomateriaal waar u zelf op staat via secretaris@zwemmenezz.nl.

Het benaderen voor bijvoorbeeld een reĆ¼nie of andere bijzondere gebeurtenis gedurende 25 jaar na beĆ«indiging van mijn lidmaatschap.

Excelsior Zwemmen Zetten organiseert regelmatig activiteiten, zoals een reĆ¼nie of andere bijzondere gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk om u hierover te kunnen informeren, ook als u uitgeschreven bent als lid.

Wanneer u geen toestemming verleend, benaderen wij u niet voor bijvoorbeeld een reĆ¼nie of andere bijzondere gebeurtenis na beĆ«indiging van uw lidmaatschap.